top of page

Training: LVB

Voor wie

Je bent een werkgever, je werkt bij de gemeente, het UWV, een uitzendbureau, een onderwijsinstelling, als jobcoach, bij justitie of je werkt op een HRD afdeling.  

Je bent curator, diëtist, beleidsmedewerker, thuiszorgmedewerker, bestuurder of 'gewoon' een inwoner van Nederland die graag wil weten wat nou precies een LVB betekent en hoe je deze doelgroep beter begrijpt.

Tenslotte heeft bijna één op de tien mensen een LVB, je komt er dus dagelijks, vaak onbewust, mee in aanraking. 

Wat heb je er aan?

Meer kennis over LVB zorgt voor meer begrip, een betere relatie, fijnere samenwerking, duurzamere arbeid, beter afgestemde begeleiding, minder uitval, effectievere inzetbaarheid, minder kosten door meer passende trajecten.

Mensen met een LVB zijn vaak onzeker doordat ze veel faalervaringen en tegenslagen in hun leven hebben meegemaakt.

Hierdoor hebben ze bepaald gedrag aangeleerd om zichzelf te beschermen. 

Omdat een jongere met een LVB sociaal-emotioneel gezien vaak op het niveau van een basisschoolleerling functioneert is het niet gek dat deze jongeren moeite hebben met de verantwoordelijk en eisen die de maatschappij aan hen stelt.

Wanneer je meer leert over een LVB kun je de communicatie beter afstemmen en effectiever vragen stellen waardoor je gedrag beter begrijpt en anders zult interpreteren.

Door het volgen van deze training zal je bijvoorbeeld inzien dat het niet komen opdagen van een nieuwe medewerker niet te maken heeft met gebrek aan motivatie maar het kan betekenen dat de medewerker door onzekerheid niet durft te komen, de afspraak niet goed begrepen heeft, niet kan klokkijken of niet weet hoe het openbaar vervoer werkt.

Inhoud van de training

Na de training weet je

 • wat een LVB betekent

 • hoe je een LVB herkent

 • wat kenmerken van een LVB zijn

 • welke gedragsstoornissen vaak gepaard gaan met een LVB zoals ADHD, ASS, Angst, Depressie, etc.

 • wat de onderwijsmogelijkheden voor iemand met een LVB zijn

 • wat de arbeidsmogelijkheden voor iemand met een LVB zijn

 • welke manier van communiceren het meest effectief is

 • hoe iemand met een LVB het best leert

 • hoe je talenten van iemand met een LVB kan ontdekken

 • de basis van de SEO (Sociaal Emotionele Ontwikkeling)

 • wat de positieve kanten van een LVB zijn

 • wat de risico's  van een LVB zijn.

 • welke zorgindicaties er voor mensen met een LVB zijn

bottom of page