top of page
Image by Tim Marshall

LVB (licht verstandelijke beperking)

Ieder mens is uniek en iedereen heeft talent.

Linck focust zich dan ook op kansen en mogelijkheden, niet op hokjes, stempels of beperkingen. Kijken naar de mens, niet naar de beperking.

Toch is het belangrijk om kennis te hebben van een LVB om de persoon en de situatie beter te begrijpen en daardoor beter te kunnen begeleiden. Juíst omdat de groep zo groot is.

Je ziet het niet maar LVB is overal.

 

De meeste mensen zijn zich hier niet bewust van maar ongeveer 1,1 miljoen mensen heeft een LVB en 2,5 miljoen Nederlanders zijn zwakbegaafd en heeft meer tijd nodig om iets te begrijpen.

1,1 miljoen 

Wat is een LVB

LVB is de afkorting van licht verstandelijke beperking.

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een IQ tussen de 50 en 85 en aanzienlijke beperkingen in hun sociaal aanpassingsvermogen.

Mensen met een LVB hebben problemen met (abstract) denken,  situaties overzien, het oplossen van problemen en met leren. Daarnaast hebben zij vaak moeite met het begrijpen van taal en met verschillende sociale en praktische vaardigheden. Aan het uiterlijk is meestal niet te zien dat mensen licht verstandelijk beperkt zijn. Mede hierdoor worden ze overvraagd op school, op het werk en in het alledaagse contact.

 

Er wordt dan meer gevraagd dan ze kunnen of aankunnen. Dit kan leiden tot faalervaringen, frustratie, stress en een negatief zelfbeeld. Deze negatieve gevoelens kunnen zich op hun beurt uiten in opstandig gedrag en andere gedragsproblemen.

Als gevolg hiervan is de kans groot dat mensen met een LVB afhaken op school.

Door het ontbreken van een goede opleiding komen ze vervolgens moeilijk aan het werk. Hun maatschappelijk functioneren wordt hierdoor belemmerd. Armoede en schuldenproblematiek liggen al snel op de loer. Ook heeft deze doelgroep  een verhoogd risico op verslaving, criminaliteit, dakloosheid, werkeloosheid, schooluitval, psychische problemen en uitbuiting.

 

Veel problemen zijn te voorkomen als tijdig de juiste behandeling en ondersteuning wordt ingezet. Het vroegtijdig herkennen van een LVB is enorm belangrijk!

bottom of page