top of page

Training: Kansen en Mogelijkheden

Voor wie

Je bent een woonbegeleider, een ambulant begeleider, een gedragswetenschapper, gezinshulpverlener, een bewindvoerder, curator, jeugdbeschermer, of een andere hulpverlener die mensen begeleidt met een LVB.

 

Jij weet dat jouw cliënt meer potentie heeft maar toch valt hij uit op school, zit thuis op de bank of werkt onder zijn niveau op de dagbesteding. Jij wilt jouw client graag ondersteunen in het ontwikkelen en inzetten van zijn talenten zodat hij mee kan doen op de best passende plek in de samenleving.

Maar hoe doe je dat en waar moet je zijn?

Wat heb je er aan?

In Nederland willen we graag dat iedereen mee kan doen. We hebben daarvoor verschillende mogelijkheden in de vorm van wetten, potjes, subsidies en trajecten. Meer kennis van deze wet- en regelgeving zorgt ervoor dat jij als hulpverlener weet waar je moet zijn om gebruik te maken van deze mogelijkheden om je client maximaal te kunnen laten participeren in de samenleving.

Kennis bevordert ook de samenwerking met gemeente, re-integratie bedrijven en onderwijsinstellingen.

Omdat je begrijpt hoe de regels en systemen werken ben je in staat mee te denken en oplossingen en ideeën aan te dragen en in te zetten die het best passen bij de mogelijkheden van jouw client.

Inhoud van de training

Na de training weet je

 • hoe de Participatiewet werkt en wat de rol van de gemeente is

 • waar een client recht op heeft

 • hoe de Wajong werkt en wat de rol van het UWV is

 • wat arbeidsvermogen is en wat loonwaarde betekent

 • de verschillen tussen dagbesteding, beschut werk en banenafspraak

 • waar je moet zijn wanneer de client onder het doelgroepenregister valt

 • het verschil tussen leerplicht en kwalificatieplicht

 • waar je moet zijn wanneer een client uitvalt op school

 • wat de rol van jobcoach is en hoe je hier gebruik van kan maken

 • welke mogelijkheden er zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 • welke mogelijkheden er zijn vanuit dagbesteding naar banenafspraak

bottom of page